PRIEŠ EIDAMI Į BANKĄ, NEPAMIRŠKITE PASIKONSULTUOTI SU FINANSŲ BROKERIU
FINANSŲ BROKERIS YRA FINANSINIŲ SPRENDIMŲ ALTERNATYVŲ GARANTAS       DARYKME TAI, KĄ MOKAME DARYTI GERIAUSIAI

Apie

Turiu tinkamą aukštąjį universitetinį išsilavinimą ne tik finansų srityje kaip apskaita, finansai ir bankininkystė, bet ir verslo administravimo srytije. Šios sritys tarytum vieną kitą papildo ir yra tiesiogiai susijusios. Todėl šių sričių studijos man leido įgyti ir finansinių, ir verslo administravimo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių.

Turiu sukaupęs ilgametę patirtį, dirbant Lietuvos bankų sektoriuje, teko dirbti 1998 -1999 m. Rusijos krizės laikotarpiu ir matyti, su kokiomis pasekmėmis susidūrė verslo įmonės ir finansinės institucijos, teko matyti kaip šie ekonomikos subjektai augino 2004 – 2008 m. „nepamatuotos“ ekonomikos augimo vaisius bei su kokiomis po krizinėmis pasekmėmis ir finansiniais nuostoliais susidūrė. Pastaruoju metu tenka dirbti kaip finansų brokeriu nesibaigiančiomis Pasaulinės ekonominės krizės sąlygomis ir veikti tomis aplinkybėmis.

Save vadinu „laisvu“ bankininku arba „klientų“ bankininku, kadangi mano siūlomas sąžiningas bendradarbiavimas yra pagrįstas tik Jūsų poreikių ir interesų atstovavimu finansų institucijose. Kaip daugelis finansinių institucijų pardavimų padalinių darbuotojai turi nustatytus metinius komercinius tikslus, jiems dienotvarkę suformuoja ne klientai, o vidinių padalinių darbuotojai, dažnai nepalikdami vietos klientų lankymui ir įsigilinimui į jų poreikius. Kai tuo tarpu aš, kaip finansų brokeris, veikiu ir planuoju savo dienotvarkę pats, atsižvelgdamas į klientų poreikius ir į užduoties įvykdymo laiką.  Finansinių institucijų pardavimo darbuotojai darbo užmokestį gauną visada, nepaisant to, ar jie dirbo efektyviai ir rezultatyviai, kai tuo tarpu man, kaip finansų brokeriui, Klientai moka komisinį mokestį sutartiniais pagrindais tik tuo atveju, kai yra efektyviai pasiekiamas rezultatas. Todėl man yra  svarbiausia pasiekti Klientui kuo didžiausią naudą, konsultuojant jį dėl tinkamo finansavimo instrumento parinkimo, jo kainos ir įkainių, prisiimtos rizikos ir mokamos kainos santykio, dėl pasekmių, kokius gali atsirasti projekto nesėkmės atveju, per trumpiausią laiko tarpą. Imuosi užsakymą iš Kliento tik tada, kada atlieku jo pirminį finansinės būklės ir finansavimo poreikių įvertinimą ir matau, kad galiu įgyvendinti šią užduotį. Operatyvus atsakymas Ne yra žymiai vertingesnis Klientui nei atsakymas Ne po dviejų mėnesių.

Finansų brokerio paslaugas teikiu pagal individualios veiklos pažymą. Tai leidžia man susikoncentruoti į Jūsų finansavimo poreikių sprendimų paiešką, o ne užsiimti administraciniais darbais, nesusijusias su Jūsų poreikių tenkinimu. Mano gaunamame atlygyje iš klientų nėra įskaičiuotos administracinės išlaido tokios kaip ofiso nuoma, administratorės darbo užmokestis, reklamos išlaidos ir pan., nes daugiausia laiko aš praleidžiu bendraudamas su Klientu jo ofiso patalpose ar jo ūkinės veiklos vykdymo vietoje bei finansinių institucijų patalpose.

Man yra svarbus profesinės etikos kodeksas. Todėl gavus Jūsų finansinę informaciją, aš garantuoju konfidencialumą savo kaip „laisvo“ bankininko reputacija tiek klientui, tiek finansinei institucijai.

Didžioji dalis klientų vieną kartą pasinaudoję mano, kaip finansų brokerio, teikiamomis paslaugomis, dažniausiai naudojasi jomis ir toliau, atsiradus konkrečiam poreikiui, bei rekomenduoja mane kitiems savo partneriams. Apie finansų brokerio paslaugas tarp klientų yra perduodama iš lūpų į lupas.

 Copyright © 2013 - 2021 | Finansų brokeris | Powered by mzFOTO | 0.0037 s |